Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica

Predpisi, na katere predpis vpliva