Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 3/2000

19. 5. 2000 181
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 3/2000)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.05.2000
Začetek veljavnosti: 27.05.2000
Konec veljavnosti: 14.09.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Dolgoročni in družbeni plani
Odlok o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica za leto 2000 (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 3/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.05.2000
Začetek veljavnosti: 20.05.2000
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska priznanja, nagrajenci
Sklep o razrešitvi člana o imenovanju člana odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za družbene dejavnosti (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 3/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.05.2000
Začetek veljavnosti: 20.05.2000
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju dveh namestnikov poveljnika Štaba civilne zaščite Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 3/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.05.2000
Začetek veljavnosti: 19.05.2000
Tip objave: Sklep
Vsebina: Civilna zaščita, reševanje
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Hudo (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 3/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.05.2000
Začetek veljavnosti: 19.05.2000
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi javnega dobra k.o. Zagradec (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 3/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.05.2000
Začetek veljavnosti: 19.05.2000
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro