Odlok o ureditvenem načrtu za naselje Krka

Predpisi, na katere predpis vpliva