Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/2 – Leskovec in II/2 – Metnaj (uradno prečiščeno besedilo)

Predpisi, na katere predpis vpliva