Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 3/2003

8. 5. 2003 191
Odlok o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica za leto 2003 (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 3/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.05.2003
Začetek veljavnosti: 09.05.2003
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska priznanja, nagrajenci
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični III/1, III/2 in III/3 (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 3/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.05.2003
Začetek veljavnosti: 09.05.2003
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Sklep o višini cen programov v javnem vzgojnovarstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 3/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.05.2003
Začetek veljavnosti: 08.05.2003
Tip objave: Sklep
Vsebina: Predšolska vzgoja
Sklep o premoženjski bilanci Občine Ivančna Gorica na dan 31.12.2002 (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 3/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.05.2003
Začetek veljavnosti: 09.05.2003
Tip objave: Sklep
Vsebina: Premoženje občine
Sklep o imenovanju Upravnega odbora Medobčinskega odbora za razvoj malega gospodarstva občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 3/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.05.2003
Začetek veljavnosti: 07.05.2003
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja