Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC/1 - Višnja Gora, PPC I/3 - Polževo, PPC II/1 - Ivančna Gorica in PPC II/3 - Muljavsko polje

Predpisi, na katere predpis vpliva