Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje ter Dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Litija vseh za obdobje 1986 - 2000 za območje Občine Ivančna Gorica

Predpisi, na katere predpis vpliva