Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/2001

28. 9. 2001 209
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/2 - Leskovec in II/2 Metnaj (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.09.2001
Začetek veljavnosti: 29.09.2001
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC IV. - Dolina Krke (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.09.2001
Začetek veljavnosti: 29.09.2001
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični III/1,III/2 in III/3 (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.09.2001
Začetek veljavnosti: 29.09.2001
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Hudo (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.09.2001
Začetek veljavnosti: 28.09.2001
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o odtujitvi nepremičnine v k.o. Valična vas (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.09.2001
Začetek veljavnosti: 28.09.2001
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o odtujitvi nepremičnin v k.o. Zagradec (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.09.2001
Začetek veljavnosti: 28.09.2001
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Metnaj (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.09.2001
Začetek veljavnosti: 28.09.2001
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Stična (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.09.2001
Začetek veljavnosti: 28.09.2001
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.09.2001
Začetek veljavnosti: 28.09.2001
Tip objave: Sklep
Vsebina: Glasbene šole
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v svet vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.09.2001
Začetek veljavnosti: 28.09.2001
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja