Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/2000

29. 2. 2000 176
Odlok o zaključnem računu proračuna Občina Ivančna Gorica za leto 1999 (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.02.2000
Začetek veljavnosti: 29.02.2000
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/2 - Leskovec in II/2 - Metnaj (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.02.2000
Začetek veljavnosti: 08.03.2000
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Sklep o višini cen programov v javnem vzgojnovarstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.02.2000
Začetek veljavnosti: 03.03.2000
Tip objave: Sklep
Vsebina: Predšolska vzgoja
Sklep o razpustitvi Sveta Krajevne skupnosti Stična (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.12.1999
Začetek veljavnosti: 03.03.2000
Tip objave: Sklep
Vsebina: Krajevne skupnosti
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.02.2000
Začetek veljavnosti: 03.03.2000
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska volilna komisija
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Vrhe (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.02.2000
Začetek veljavnosti: 29.02.2000
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o odtujitvi nepremičnine v k.o. Stična (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.02.2000
Začetek veljavnosti: 29.02.2000
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Veliko Globoko (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.02.2000
Začetek veljavnosti: 29.02.2000
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro