Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskoureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični III/1, III/2 in III/3

Predpisi, na katere predpis vpliva