Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta S 3/c – Kojina

Predpisi, na katere predpis vpliva