Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 7/2001

28. 11. 2001 97
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2001 (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 7/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.11.2001
Začetek veljavnosti: 29.11.2001
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/1 - Višnja Gora, PPC I/3 - Polževo, PPC II/1- Ivančna Gorica in PPC II/3 - Muljavsko polje (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 7/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.11.2001
Začetek veljavnosti: 06.12.2001
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)