Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 3/2001

30. 3. 2001 97
Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2001 (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 3/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.03.2001
Začetek veljavnosti: 31.03.2001
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o višini cen programov v javnem vzgojnovarstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 3/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.03.2001
Začetek veljavnosti: 30.03.2001
Tip objave: Sklep
Vsebina: Predšolska vzgoja
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sprejemu otrok v javni VVZ Vrtec Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 3/2001)
Status: Veljavno
Organ: Drugo
Datum sprejetja: 26.02.2001
Začetek veljavnosti: 30.03.2001
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Vrtci
Pravilnik o sprejemu otrok v VVZ Vrtec Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 3/2001)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Drugo
Datum sprejetja: 29.03.2001
Začetek veljavnosti: 30.03.2001
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Vrtci