Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/1998

12. 10. 1998 197
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 1998 (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.10.1998
Začetek veljavnosti: 13.10.1998
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/1998)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.10.1998
Začetek veljavnosti: 13.10.1998
Konec veljavnosti: 02.07.2008
Tip objave: Odlok
Vsebina: Vrtci
Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.10.1998
Začetek veljavnosti: 12.10.1998
Tip objave: Odlok
Vsebina: Javno obveščanje in informiranje
Odlok o ureditvenem načrtu Komunalna deponija Špaja dolina (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.10.1998
Začetek veljavnosti: 20.10.1998
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ureditveni načrt (UN)
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občina Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/1998)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.10.1998
Začetek veljavnosti: 20.10.1998
Konec veljavnosti: 14.09.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Dolgoročni in družbeni plani
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi (parc.št. 903) (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.10.1998
Začetek veljavnosti: 12.10.1998
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o imenovanju sekretarke Občinskega sveta (Tea Mazaj) Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.10.1998
Začetek veljavnosti: 09.10.1998
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski svet
Sklep o razrešitvi predsedniak Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.10.1998
Začetek veljavnosti: 09.10.1998
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadzorni odbor
Sklep o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Knjižnica Grosuplje (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.10.1998
Začetek veljavnosti: 09.10.1998
Tip objave: Sklep
Vsebina: Knjižnice
Sklep o imenovanju predsednice in članice Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.10.1998
Začetek veljavnosti: 09.10.1998
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadzorni odbor
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.10.1998
Začetek veljavnosti: 13.10.1998
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja