Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični III/1, III/2 in III/3 (uradno prečiščeno besedilo)

Predpisi, na katere predpis vpliva