Vloga za izdajo mnenja glede skladnosti dopustnih manjših odstopanj s predpisi s področja

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov