Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih uredtivenih pogojih za PPC I/2 - Leskovec in II/2 - Metnaj

Predpisi, na katere predpis vpliva