Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Predpisi, na katere predpis vpliva