Odlok o lokacijskem načrtu območja S3/c – Kojina

Predpisi, na katere predpis vpliva