Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 4/1999

29. 6. 1999 170
Javni razpis za sofinanciranje priprav in urejanje gozdnih vlak (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 4/1999)
Status: Veljavno
Organ: Drugo
Datum sprejetja: 24.06.1999
Tip objave: Razpis
Vsebina: Kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribištvo
Sklep o imenovanju podžupanje Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 4/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.06.1999
Začetek veljavnosti: 30.06.1999
Tip objave: Sklep
Vsebina: Župan in podžupan
Sklep o razrešitvi člana in o imenovanju članice Sveta Občine Ivančna gorica za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 4/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.06.1999
Začetek veljavnosti: 30.06.1999
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Odlok o spremembi odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o usklajenosti prostorskih izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 4/1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.06.1999
Začetek veljavnosti: 29.06.1999
Konec veljavnosti: 14.09.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Dolgoročni in družbeni plani