Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični III/1,III/2 in III/3

Predpisi, na katere predpis vpliva