Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 7/1996

15. 7. 1996 170
Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavlja javno infrastrukturo na področju kulture (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 7/1996)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.04.1996
Začetek veljavnosti: 30.07.1996
Konec veljavnosti: 06.06.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Kultura in umetnost
Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 7/1996)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.05.1996
Začetek veljavnosti: 31.05.1996
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju uredniškega odbora občinskega glasila (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 7/1996)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.06.1996
Začetek veljavnosti: 15.07.1996
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinsko glasilo
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu središča Stične (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 7/1996)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.06.1996
Začetek veljavnosti: 16.07.1996
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ureditveni načrt (UN)