Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/2 – Leskovec in II/2 – Metnaj

Predpisi, na katere predpis vpliva