Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 7/1999

10. 12. 1999 240
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 1999 (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 7/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.11.1999
Začetek veljavnosti: 11.12.1999
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odredba o razporeditvi delovnega časa v Županstvu Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 7/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.11.1999
Začetek veljavnosti: 11.12.1999
Tip objave: Drugo
Vsebina: Župan in podžupan
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Stična (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 7/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.11.1999
Začetek veljavnosti: 10.12.1999
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o odtujitvi nepremičnine v k.o. Stična (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 7/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.11.1999
Začetek veljavnosti: 10.12.1999
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Metnaj (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 7/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.11.1999
Začetek veljavnosti: 10.12.1999
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Odločba o opustitivi pokopališča v Šentvidu pri Stični (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 7/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.11.1999
Začetek veljavnosti: 03.12.1999
Tip objave: Namera, odločba
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Program priprave zazidalnega načrta 14/a "Novi center Ivančna Gorica" - prva faza (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 7/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.11.1999
Tip objave: Drugo
Vsebina: Zazidalni načrt (ZN)