Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/1 - Višnja Gora, PPC I/3 - Polževo, PPC II/1 - Ivančna Gorica in PPC II/3 - Muljavsko Polje

Predpisi, na katere predpis vpliva