Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 2/2002

23. 4. 2002 202
Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 2/2002)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 10.01.2002
Začetek veljavnosti: 10.01.2002
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska uprava
Sklep o imenovanju članov Sveta Območne izpostave Sklada RS za kulturne dejavnosti Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 2/2002)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.04.2002
Začetek veljavnosti: 19.04.2002
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC IV. - Dolina Krke (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 2/2002)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.04.2002
Začetek veljavnosti: 24.04.2002
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih uredtivenih pogojih za PPC I/2 - Leskovec in II/2 - Metnaj (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 2/2002)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.04.2002
Začetek veljavnosti: 24.04.2002
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični III/1,III/2 in III/3 (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 2/2002)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.04.2002
Začetek veljavnosti: 24.04.2002
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Odlok o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica za leto 2002 (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 2/2002)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.04.2002
Začetek veljavnosti: 24.04.2002
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska priznanja, nagrajenci
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Stična (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 2/2002)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.04.2002
Začetek veljavnosti: 23.04.2002
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Šentvid (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 2/2002)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.04.2002
Začetek veljavnosti: 23.04.2002
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Šentvid (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 2/2002)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.04.2002
Začetek veljavnosti: 23.04.2002
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 2/2002)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.04.2002
Začetek veljavnosti: 24.04.2002
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ulice, ceste, trgi
Sklep o višini cen programov v javnem vzgojnovarstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 2/2002)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.04.2002
Začetek veljavnosti: 23.04.2002
Tip objave: Sklep
Vsebina: Predšolska vzgoja