Odlok o sprejetju spremembe zazidalnega načrta Grintavec G-1 v Višnji Gori (Uradni list Republike Slovenije, št. 9/1988)

Predpisi, na katere predpis vpliva