Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/2 - Leskovec in II/2 Metnaj

Predpisi, na katere predpis vpliva