Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskoureditvenih pogojih za PPC 1/2 – Leskovec in II/2 – Metnaj

Predpisi, na katere predpis vpliva