Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskoureditvenih pogojih za PPC IV. – Dolina Krke

Predpisi, na katere predpis vpliva