Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 5/1998

18. 9. 1998 184
Odlok o usklajenosti prostorskih izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 5/1998)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.09.1998
Začetek veljavnosti: 26.09.1998
Konec veljavnosti: 14.09.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Dolgoročni in družbeni plani
Odlok o javnem redu in miru v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 5/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.07.1998
Začetek veljavnosti: 18.09.1998
Tip objave: Odlok
Vsebina: Inšpekcijske službe
Odlok o izvolitvi predstavnika občine v sosvet načelnika Upravne enote Grosuplje (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 5/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.07.1998
Začetek veljavnosti: 19.09.1998
Tip objave: Odlok
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Odlok o razrešitvi sekretarja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 5/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.07.1998
Začetek veljavnosti: 18.09.1998
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski svet
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi (parc.št. 1603/3) (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 5/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.07.1998
Začetek veljavnosti: 18.09.1998
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro