Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični III/1, III/2, in III/3

Predpisi, na katere predpis vpliva