Odlok o dopolnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje ter dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Litija, vseh za obdobje 1986 -2000 za območje Občine Ivančna Gorica

Predpisi, na katere predpis vpliva