Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/2000

26. 10. 2000 81
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2000 (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.10.2000
Začetek veljavnosti: 27.10.2000
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC IV. - Dolina Krke (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.10.2000
Začetek veljavnosti: 03.11.2000
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo in višini prispevka za števnino (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.10.2000
Začetek veljavnosti: 06.11.2000
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet osnovne šole Stična (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.10.2000
Začetek veljavnosti: 25.10.2000
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet osnovne šole Šentvid pri Stični (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.10.2000
Začetek veljavnosti: 25.10.2000
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Ivančna Gorica v Svetu Centra za zdravljanje bolezni otrok Šentvid pri Stični (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.10.2000
Začetek veljavnosti: 25.10.2000
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet zavoda Srednja šola Josipa Jurčiča (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.10.2000
Začetek veljavnosti: 25.10.2000
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju člana Nadzornega Sveta Javnega komunalnega podjetja Grosuplje (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.10.2000
Začetek veljavnosti: 25.10.2000
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju Komisije za spremljanje in razreševanje Romske problematike v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.10.2000
Začetek veljavnosti: 25.10.2000
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Šentvid (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.10.2000
Začetek veljavnosti: 26.10.2000
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o vzpostavitvi javnega dobra (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.10.2000
Začetek veljavnosti: 27.10.2000
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Stična (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.10.2000
Začetek veljavnosti: 26.10.2000
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi javnega dobra k.o. Veliko Globoko (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.10.2000
Začetek veljavnosti: 26.10.2000
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Dedni Dol (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.10.2000
Začetek veljavnosti: 26.10.2000
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o brezplačnem prenosu lastništva zemljišča, parc. št. 715, vl. št. 5. k.o. Dobrava (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.10.2000
Začetek veljavnosti: 26.10.2000
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo