Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/2001

29. 1. 2001 205
Odlok o organizaciji in izvajanju pomoči družini na domu - socialna oskrba na domu in merilih za določanje plačilnih storitev (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2000
Začetek veljavnosti: 01.07.2001
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Stična (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2000
Začetek veljavnosti: 29.01.2001
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Dobrava (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2000
Začetek veljavnosti: 28.12.2000
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet zavoda Srednja šola Josipa Jurčič Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2000
Začetek veljavnosti: 22.12.2000
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični III/1, III/2, in III/3 (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2000
Začetek veljavnosti: 08.01.2001
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2001 (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2000
Začetek veljavnosti: 30.12.2000
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o imenovanju Uredniškega odbora občinskega glasila Klasje (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.03.1999
Začetek veljavnosti: 01.03.1999
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinsko glasilo