Vloga za izdajo pogojev za izvedbo negradbenega posega ali gradbenega posega za katero GD ni predpisano

Pravna podlaga za izvedbo postopka