Zahteva za izdajo mnenja o skladnosti upravljalca občinskih cest

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov