Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 5/1997

21. 7. 1997 239
Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 5/1997)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.07.1997
Začetek veljavnosti: 29.07.1997
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 5/1997)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.07.1997
Začetek veljavnosti: 29.07.1997
Tip objave: Odlok
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v svet javnega zavoda Centra za socialno delo Grosuplje (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 5/1997)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.07.1997
Začetek veljavnosti: 21.07.1997
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi (parc.št. 2243) (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 5/1997)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.06.1997
Začetek veljavnosti: 21.07.1997
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi (parc.št. 1595/2) (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 5/1997)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.06.1997
Začetek veljavnosti: 21.07.1997
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi (parc.št. 2243) (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 5/1997)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.06.1997
Začetek veljavnosti: 21.07.1997
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 5/1997)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.07.1997
Začetek veljavnosti: 29.07.1997
Tip objave: Odlok
Vsebina: Takse
Odlok o plakatiranju in reklamiranju v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 5/1997)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.06.1997
Začetek veljavnosti: 29.07.1997
Konec veljavnosti: 25.05.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Javno obveščanje in informiranje