Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC - IV dolina Krke

Predpisi, na katere predpis vpliva