Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC IV. - Dolina Krke

Predpisi, na katere predpis vpliva