Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1999

2. 4. 1999 215
Sklep o imenovanju predsednika in članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.12.1998
Začetek veljavnosti: 15.12.1998
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju predsednika upravnega odbora Medobčinskega sklada za razvoj malega gospodarstva Občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.03.1999
Začetek veljavnosti: 01.03.1999
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
SKLEP o imenovanju predsednika in članov Komisije Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za statutarno - pravna vprašanja (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.03.1999
Začetek veljavnosti: 01.03.1999
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju predsednice in članov Nadzonega odbora Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.03.1999
Začetek veljavnosti: 01.03.1999
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadzorni odbor
Sklep o imenovanju poveljnika in članov Štaba civilne zaščite Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.03.1999
Začetek veljavnosti: 01.03.1999
Tip objave: Sklep
Vsebina: Civilna zaščita, reševanje
Sklep o imenovanju predsednika in članov odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za družbene dejavnosti (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.03.1999
Začetek veljavnosti: 01.03.1999
Tip objave: Sklep
Vsebina: Družbene dejavnosti
Sklep o imenovanju predstavnika in članov odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za gospodarstvo, komunalo in varstvo okolja (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.03.1999
Začetek veljavnosti: 26.03.1999
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju predstavnika in članov odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za kmetijstvo in gozdarstvo (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.03.1999
Začetek veljavnosti: 01.03.1999
Tip objave: Sklep
Vsebina: Kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribištvo
Sklep JKP Grosuplje o odpoklicu in imenovanju člana NS JKP (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.03.1999
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju člana Skupščine Javnega komunalnega podjetja Grosuplje (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.03.1999
Začetek veljavnosti: 01.03.1999
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o zagotovitvi zdrave pitne vode na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.03.1999
Začetek veljavnosti: 26.03.1999
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za plansko cono Šentvid pri Stični (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.03.1999
Tip objave: Drugo
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Odlok o ureditvenem načrtu 13 SC Ivančna Gorica - center (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.03.1999
Začetek veljavnosti: 10.04.1999
Konec veljavnosti: 28.12.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ureditveni načrt (UN)
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o usklajenosti prostorskih izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.03.1999
Začetek veljavnosti: 02.04.1999
Konec veljavnosti: 14.09.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Dolgoročni in družbeni plani
Sklep o višini cen programov v vzgojnovarstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.03.1999
Začetek veljavnosti: 03.04.1999
Tip objave: Sklep
Vsebina: Predšolska vzgoja
Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 1999 (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.03.1999
Začetek veljavnosti: 03.04.1999
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o premoženjski bilanci Občine Ivančna Gorica na dan 31. 12. 1998 (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.03.1999
Začetek veljavnosti: 03.04.1999
Tip objave: Sklep
Vsebina: Premoženje občine
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.03.1999
Začetek veljavnosti: 03.04.1999
Konec veljavnosti: 03.03.2001
Tip objave: Sklep
Vsebina: Politične stranke
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 1998 (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.03.1999
Začetek veljavnosti: 02.04.1999
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sprejemu otrok v javni VVZ Vrtec Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1999)
Status: Veljavno
Organ: Drugo
Datum sprejetja: 25.03.1999
Začetek veljavnosti: 02.04.1999
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Vrtci
Pravilnik o sprejemu otrok v javni VVZ Vrtec Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1999)
Status: Veljavno
Organ: Drugo
Datum sprejetja: 26.03.1999
Začetek veljavnosti: 02.04.1999
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Vrtci