Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 × 110 kV RTP Grosuplje–RTP Trebnje

Predpisi, na katere predpis vpliva