Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu I3 SC Ivančna Gorica – center

Predpisi, na katere predpis vpliva