SKLEP o imenovanju predsednika in članov Komisije Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za statutarno - pravna vprašanja