Sklep o imenovanju poveljnika in članov Štaba civilne zaščite Občine Ivančna Gorica