Sklep o imenovanju predstavnika in članov odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za kmetijstvo in gozdarstvo