Sklep JKP Grosuplje o odpoklicu in imenovanju člana NS JKP