Sklep o imenovanju člana Skupščine Javnega komunalnega podjetja Grosuplje