Sklep o imenovanju predsednika upravnega odbora Medobčinskega sklada za razvoj malega gospodarstva Občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica