Sklep o imenovanju predsednika in članov odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za družbene dejavnosti